India

India er det landet som har størst antall folkeslag som ikke har hørt evangeliet. Normisjons historie i India handler i stor grad om den nasjonale kirken Northern Evangelical Lutheran Church (NELC). Denne kirken har om … Read More