Acta Øst

Actas visjon er grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.

Acta – barn og unge i Normisjon region Øst er som navnet sier barne- og ungdomsarbeidet i region øst. Regionalt arrangerer vi årlig rundt 20 leirer på våre leirsteder: Haraset, Dalen og Fossheim.

I tillegg består Acta region Øst av ca 90 lokallag som får støtte av regionen. Vi har også mye annet spennende arbeid i forhold til barn og ungdom, som et misjonsteam med ungdom som reiser til Nepal, lederkurs og samarbeid med flere menigheter.

«Actas visjon er grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus». Vi jobber for at barn og unge i dag skal få høre om Jesus, tro på ham og følge ham!

Du finner kontaktinfo til våre ansatte her.

INFORMASJON MED TANKE PÅ KORONA OG LEIR
Vi vil til en hver tid følge og legge til
rette for gjeldende retningslinjer fra myndighetene
når det gjelder avstand og god hygiene med tanke på
smittevern. I deltakermailen for hver enkelt leir kommer vi til å legge ved en konkret plan for smittevern for akkurat denne leiren tilpasset myndighetens gjeldende råd.
Har du spørsmål eller innspill på dette, ta kontakt med Margrethe på mko@normisjon.no/ 47642580.


  Leir i Acta Øst
  Image

  Meld deg på leir her.

  STØTT OSS VED Å BLI MEDLEM I
  LEIRKLUBB HARASET ELLER LEIRKLUBB FOSSHEIM!
  Vi får støtte fra staten og kommunene for hvert medlem vi har under 26 år og i år blir det færre på grunn av korona. Ønsker du å støtte oss ved å melde deg eller ditt barn inn i Leirklubb Fossheim eller Leirklubb Haraset?
  Send en mail til mko@normisjon.no med: navn, adresse og fødselsår til den du melder inn, så sender vi deg en betalingslenke på epost.