Acta Øst

Actas visjon er grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.

Acta – barn og unge i Normisjon, region øst er som navnet sier barne- og ungdomsarbeidet i region øst.

Regionalt arrangerer vi årlig mer enn 20 leirer på våre leirsteder: Haraset, Dalen og Fossheim.

I tillegg består Acta, region øst av mer enn 100 lokallag som får støtte av regionen. Vi har også mye annet spennende arbeid i forhold til barn og ungdom, som besøksgruppe til et asylmottak på Hurdal, et misjonsteam med ungdom til Nepal og samarbeid med flere menigheter.

«Actas visjon er grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus». Vi jobber for at barn og unge i dag skal få høre om Jesus, tro på han og følge han!

Du finner kontaktinfo til våre ansatte her.

Meld deg på leir her!

Vi bruker Checkin som verktøy for å håndtere påmeldinger til alle våre leirer. Les mer om leirene våre her: https://www.acta.as/arrangement

Våre fremtidige leirer:

Fossheim:
Nyttårsleir / 30.12.18 – 01.01.19
Alder: 8. trinn – 3VGS

Kreativ leir / 01.02 – 03.02
Alder: 5. – 7. trinn

Haraset:
Snøleir / 08.02 – 10.02
Alder: 3. – 7. trinn