[rev_slider acta1]

Acta Øst

Actas visjon er grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.

Acta – barn og unge i Normisjon, region øst er som navnet sier barne- og ungdomsarbeidet i region øst. Regionalt arrangerer vi mange leirer på to av våre leirsteder: Haraset og Fossheim. I tillegg består Acta, region øst av en god del lokallag som er knyttet til oss og som vi følger opp. Vi har også mye annet spennende arbeid i forhold til barn og ungdom, som besøksgruppe til et asylmottak på Hurdal, et misjonsteam med ungdom til Nepal og samarbeid med flere menigheter. «Actas visjon er grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus». Vi jobber for at barn og unge i dag skal få høre om Jesus, tro på han og følge han!

Meld deg på leir her!

Få lenke til å melde deg på leir ved å trykke under, eller se alle leirer ved å trykke her.