Vil du jobbe hos oss?

Nå lyser vi ut fire stillinger knyttet til området Oppland, og noen av disse kan også kombineres.

Viktig info om sankthans på Fossheim!

Påmelding: ALLE må meldes på for å overholde maksantall og ved eventuell smittesporing. Send en tekstmelding til Margrethe K. Overskott på 47642580 med navn på alle som kommer, hvor dere kommer fra og telefonnummer. Det … Read More

Padleleir

Siste helga i mai padlet noen konfirmanter og andre ungdommer i Mangen vassdraget. Mangenvassdraget strekker seg fra Aurskog til Eidskog. Dette er en årlig tradisjon. Det var mye vann i vassdraget i år, og tøffe … Read More

Mali/Senegal

Hvor mye kan du om samarbeidslandene til Normisjon? Vet du hvilke de er? Eller hva Normisjon har jobbet med der? Vi har ønsket å gjøre et dypdykk i Normisjonshistorien i de ulike landene og hvordan … Read More

India

India er det landet som har størst antall folkeslag som ikke har hørt evangeliet. Normisjons historie i India handler i stor grad om den nasjonale kirken Northern Evangelical Lutheran Church (NELC). Denne kirken har om … Read More

Ny internasjonal leder i Normisjon

Man må ikke miste for øye at misjon må eies av det lokalt engasjerte menneske og det lokale arbeidet. Det var sånn jeg fikk hjerte for misjon ved at jeg fikk komme tett på. Tore … Read More