Sjeleomsorg

Hver uke får Fermate henvendelser fra personer som ønsker samtaler. I 2019 tok vi imot ca. 300 konfidenter. Behovet for noen å snakke med er stort. Hva er sjelesorg? Mange forbinder begrepet med sorg, men … Read More

Medlemskap – det kan bety mer enn du tror

Den store nedgangen i medlemskap i lokallag og leirklubben vår det siste året vil ha store konsekvenser for vår økonomi og støtten til lokallagene i 2022. Å melde inn ditt barn i klubben eller koret … Read More

Team Haraset

Det har vært en spennende reise for Team Haraset siden oppstarten for fire år siden. Team Haraset ble grunnlagt for ledere og andre ildsjeler ved Haraset leirsted. Tanken var å gjøre noe hyggelig for de … Read More

Økonomirapport for region Øst

Når vi skal si noe om økonomien i regionen, kjenner jeg på hvilket annerledes år det har vært. Tallene vi her ser på er per august 2020. Tusen takk for den gode responsen på giroen … Read More

Fredagsmiddag i Normisjon Lillestrøm

Spennende å arrangere fredagsmiddag! Flott å samles selv om det blir litt annerledes!   Normisjon Lillestrøm startet som et indremisjonsarbeid med å dele ut suppe! På fredagsmiddagen fikk vi igjen mulighet til å dele ut … Read More

Samling i Normisjon Hakadal

Inspirerende samling med Guds Ord, bønn og god samtale. Godt å være sammen igjen til forkynnelse, fellesskap og samtale. Ikke minst fint å være sammen i bønn og forbønn for nære relasjoner lokalt, foreninger og … Read More

Våre to nye ansatte

Denne våren har Acta Øst hatt to stillinger å fylle: en Actakonsulentstilling og en prosjektstilling for mangfold på leir. I midten av august kunne vi ta imot Frida Hegge Larssen og Paul Omayio. Frida er … Read More

Endelig leir!

Leir har vært et stort savn for mange. Utenom padleleir på Mangen og dagsleir på Fossheim, har alle leirene blitt avlyst både på Fossheim og Haraset siden mars. Derfor var det veldig gledelig å åpne … Read More

Fossheim 60 år

På Sankthansaften var det 60 år siden Fossheim leirsted ble innviet. Flere titalls tusen barn og unge har vært innom leirstedet og fått et møte med Jesus, slik visjonen alltid har vært. Noen måneder før … Read More