Om oss

Region Øst har en lønnet stab bestående av 13 ansatte fordelt på 9,25 årsverk. Vi har kontorer i Oslo sentrum og leirsteder i Nittedal, på Løken og Vallset.

Kontorets besøksadresse: Staffeldsgate 4, 0166 Oslo

Vår bankkonto: 3000.14.71607

Du kan lese om personopplysninger, sensitive data og hvordan vi behandler dem i vår personvernerklæring.

Acta Øst og Normisjon region Øst

Regionen består av ca. 200 selvstendige menigheter, forsamlinger, hoved- og misjonsforeninger og barne- og ungdomslag. Region Øst er tilsluttet Normisjon og Acta.

Du finner både tradisjonelle misjonsforeninger, nye og gamle fellesskap, små og store forsamlinger og en av landets største menigheter i regionens nettverk.

Vår visjon er å bringe Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag og bygge grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.

Vår hensikt er sammen med alle troende å fullføre misjonsoppdraget i vår egen og kommende generasjoner.

Våre verdier er:

Elsket
Det betyr at Jesus gir alle mennesker betingelsesløs verdi.

Utrustet
Det betyr at vi er kalt til å leve ut det Gud har gitt oss av gaver, egenskaper og evner.

Sendt
Det betyr at alle har muligheten til å bli med på noe av det Jesus gjør i vår verden i dag.

Vårt oppdrag er å plante og bygge lokale fellesskap i Norge og hele verden. Vi eier og driver tre leirsteder, Dalen, Fossheim og Haraset.

I Oslo eier vi samtale- og veiledningssenteret Fermate Øst. Bjerkely Folkehøyskole på Arneberg er også tilsluttet regionen.


Kontakt oss

Bruk kontaktskjemaet eller ta kontakt med oss på

Sentralbord: 22 98 60 70
Regionleder direkte: 473 65 035
E-post: region.ost@normisjon.no
Fakturaadresse: kunde2290@krbilag.no
Postadresse: Staffeldsgate 4, 0166 Oslo

Våre ansatte

Region Øst, Normisjon

Anne-Lin Bringaker Hynnekleiv

Regionleder | Tlf.: 473 65 035 | annelin.hynnekleiv@normisjon.no

Dag W. Haugeto Stang

Fellesskapsutvikler | Tlf.: 922 20 644 | dwhs@normisjon.no

Kristina Thorängen

Administrasjonsmedarbeider | Tlf.: 932 81 347 | kmnt@normisjon.no

Leif Gordon Kvelland

Alphakonsulent | Tlf.: 478 64 547 |
leif.g.kvelland@normisjon.no

Bjørnar Holmedal

Fellesskapsutvikler | Tlf.: 930 46 924 | bjornar.holmedal@normisjon.no

Hans Thore Løvaas

Samarbeid menighet og misjon (SMM) konsulent
| Tlf.: 928 67 097 |
hansthore@gmail.com

Leirstedbestyrere

Monica Borstad

Leirstedbestyrer Fossheim |Tlf.: 977 23 967 | monica.marie.borstad@gmail.com

Håvard Monsen

Leirstedbestyrer Haraset | Tlf.: 406 48 673 | hm@tvemo.no

Morten Aaslund

Leirstedbestyrer Dalen | Tlf.: 982 66 428 | morten.aaslund@getmail.no

Acta Øst

Thèrése Andreassen

Actaleder | Tlf.: 952 84 131 | ta@normisjon.no

Daniel Skjøtskift Johannessen

Acta-konsulent | Tlf.: 975 68 345 | daniel.Johannessen@normisjon.no

Margrethe Frydendal Kollerud

Acta-konsulent |Tlf.: 476 42 580 | margrethe.f.kollerud@normisjon.no

May Solveig Slåtsveen

Acta-konsulent | Tlf.: 980 97 905 | may.solveig.slaatsveen@normisjon.no

Petter Piita Flåt Isaksen

Leirsjef | Tlf.: 971 16 946 | petter_isaksen@hotmail.com

Kristina Thorängen

Leirsjef | Tlf.: 932 81 347 | kmnt@normisjon.no

Fermate

Bjørnar Holmedal

Fermate koordinator | Tlf.: 930 46 924 | bjornar.holmedal@normisjon.no

Sigmund Danielsen

Sjelesørger | Tlf.: 406 48 676 | sigmund.danielsen@normisjon.no

Randi Tjærnes

Tormod Kleiven

 
 

Fritidsforkynnere


Preben Colstrup

Tlf.: 916 53 500 | preben@colstrup.no


Thor Haug

Tlf.: 928 98 978 | tjoh-hau@online.no


Ivar Gjerdi

Tlf.: 906 28 569 | igjerdi@broadpark.no


Aslaug Irene Gjerull

Tlf.: 977 19 920 | aslaugirene@yahoo.no


Hans Thore Løvås

Tlf.: 928 67 097 | hansthore@gmail.com


Elin Marie Østbø


Knud Jørgensen

Tlf.: 926 19 664 | kj@areopagos.org


Lena Johannessen

Tlf.: 975 24 226 | lena.johannessen@gmail.com


Einar Kjørven

Tlf.: 922 98 316 | einarkj@gmail.com


Trond Larsen

Tlf.: 483 67 675 | trolars5@msn.com


Erik Wilberg

Tlf.: 404 08 987 | wilberg@knif.no


Torstein Husby

Tlf.: 992 16 588 | tohu48@gmail.com

Våre Foreninger / lokallag

Region Øst, Acta

4:14 Klubben

c/o Kristin Sakseid | Tlf.: 982 86 109 | kristin@sakseid.no

Her kommer etterhvert alle våre lokallag med navn, kontaktperson og e-postadresse

Kontaktperson | Tlf.: 000 00 000 | navn@forening.no

Her kommer etterhvert alle våre lokallag med navn, kontaktperson og e-postadresse

Kontaktperson | Tlf.: 000 00 000 | navn@forening.no

Region Øst, Normisjon

Ask Kvinneforening

c/o Else Kinden | Tlf.: 948 10 619

Her kommer etterhvert alle våre foreninger med navn, kontaktperson og e-postadresse

Kontaktperson | Tlf.: 000 00 000 | navn@forening.no

Her kommer etterhvert alle våre foreninger med navn, kontaktperson og e-postadresse

Kontaktperson | Tlf.: 000 00 000 | navn@forening.no