Gjerdrum – festivalprogram søndag

15.30 Bønnevandring i Gjerdrum
17.00 Bibeltime med lovsang og forbønn

Tema: «Hvordan påvirker Jesus mitt hverdagsliv?» ved Dag William H. Stang