Ny internasjonal leder i Normisjon

Man må ikke miste for øye at misjon må eies av det lokalt engasjerte menneske og det lokale arbeidet. Det var sånn jeg fikk hjerte for misjon ved at jeg fikk komme tett på. Tore … Read More

Sjeleomsorg

Hver uke får Fermate henvendelser fra personer som ønsker samtaler. I 2019 tok vi imot ca. 300 konfidenter. Behovet for noen å snakke med er stort. Hva er sjelesorg? Mange forbinder begrepet med sorg, men … Read More

Medlemskap – det kan bety mer enn du tror

Den store nedgangen i medlemskap i lokallag og leirklubben vår det siste året vil ha store konsekvenser for vår økonomi og støtten til lokallagene i 2022. Å melde inn ditt barn i klubben eller koret … Read More