Hamar Normisjon søker etter hovedpastor

Hamar Normisjon er en menighet/forening sentralt i Hamar. For tiden er det ca. 80 tilhørige og medlemmer fra byen og kommunene rundt (Stange, Ringsaker og Løten). Hamar Normisjon eier og driver Misjonshuset; et funksjonelt bygg med møtelokaler, aktivitetsrom, kjøkken og kontor. Virksomheten består i dag blant annet av søndagssamlinger/gudstjenester, eldretreff, bønnemøter, Tweens, Onsdagsmiddag og flere celle- og bibelgrupper. Menigheten har et stort engasjement for Normisjons internasjonale misjonsarbeid.

Hamar Normisjon er del av et inspirerende tverrkirkelig samarbeid både på ungdoms- og voksensektoren gjennom «Sammen for Hamar».

Hvem ser vi etter?

Gjennomsnittsalderen i Hamar Normisjon er blitt noe høy, så vi ønsker oss en ung(dommelig) pastor, som er visjonær og framtidsrettet. Det er avgjørende for oss at du har en teologisk basis for det pastorale arbeidet i samsvar med Normisjons verdidokument, lover og retningslinjer. Formell kompetanse er bra, men vi ser mer
på dine nådegaver og din personlige egnethet; kort sagt at du vil bygge menighet for alle generasjoner.

Kvelds- og helgearbeid er en naturlig del av stillingen.
Vi tilbyr kurs og samlinger i Region Øst og Normisjon sentralt.
Lønn etter Normisjons regulativer. Med meget god pensjonsordning.
Det er ønskelig at den som ansettes i stillingen som pastor bor på Hamar eller i nærområdet.
Tiltredelse: Etter avtale
Fast ansettelse i inntil 50 %
(Stillingen utlyses i samarbeid med region Øst og kan kanskje kombineres med andre stillinger i regionen)

Kanskje er det nettopp deg vi ser etter?

Spørsmål om stillingen

kan rettes til styreleder Per Inge Bergan, tlf: 476 61 597, epost: piben53@gmail.com eller
styremedlem og tidligere pastor i Hamar Normisjon Rune Andreassen, tlf: 472 59 390, runeandreassen@hotmail.com

Søknad med CV sendes pr e-post til piben53@gmail.com

Velkommen som søker!