Normisjons årsmøte


Når: Lørdag 10. april, kl. 10.00 – 14.00
Hvor:
Digitalt på Zoom.  Alle påmeldte får tilsendt en e-post med informasjon om hvordan møtet gjennomføres. Hvem som helst kan delta, men det vil kreve en datamaskin eller smart-telefon/mobil og internett-tilgang.

Påmelding og info:  Via vårt magasin Region Øst.  Har du ikke fått det tilsendt kan du lese det ved å klikke her.

Påmelding skjer ved å sende epost til kmnt@normisjon.no. Oppgi navn, e-postadresse og foreningen du representerer, om du stiller som direktemedlem eller om du bare skal delta uten stemmerett.

Foreningsmedlemmer må laste ned fullmaktsskjema her, printe det ut og få det signert for å bekrefte medlemskap.

Spørsmål og kommentarer til saker på årsmøtet kan med fordel sendes inn på e-post til regionleder: albh@normisjon.no

ALLE direktemedlemmer og foreningsmedlemmer over 15 år har mulighet til å delta og har tale- og stemmerett på årsmøtet.

Påmeldingsfrist 3. april 2021

Vi tar i år ikke betalt for årsmøtet, men oppfordrer deg til å gi en gave til regionen og foreningene til å samle inn en ÅRSMØTEGAVE. Gavene kan settes inn på konto: 3000.14.71607 eller vippses til 71580 – merk med årsmøtegave.

Normisjon region Øst

Actas årsmøte


Når: Lørdag 1. mai, kl. 12.00 – 13.30. Etter årsmøtet blir det sosialt med digitalt escape room og kahoot!
Plattform:
På Zoom. 
Påmelding og mer info:
checkin.no, du må registrere deg her for å ha stemmerett på møtet.

Acta Øst