Normisjons årsmøte


Normisjon region Øst

Når: Lørdag 2. april, kl. 10.00 – 17.00 Registrering fra kl. 09.30

Hvor: Storsalen menighet i Oslo.

Påmelding og info:  Innkalling og info kommer i vårt magasin "Region Øst".  Får du ikke dette tilsendt kan du lese det ved å klikke her.

Påmelding: Du melder deg på ved å sende inn dette skjemaet. (Gå til skjema her)

Foreningsmedlemmer må laste ned fullmaktsskjema, printe det ut og få det signert for å bekrefte medlemskap. (Last ned)

Spørsmål og kommentarer til saker på årsmøtet kan med fordel sendes inn på e-post til regionleder: dwhs@normisjon.no

ALLE direktemedlemmer og foreningsmedlemmer over 15 år har mulighet til å delta og har tale- og stemmerett på årsmøtet.

Påmeldingsfrist 26. mars 2022

Pris: kr 350

Årsmøtegaver kan settes inn på konto: 3000.14.71607 eller vippses til 71580 – merk med årsmøtegave.

Dokumenter til Normisjons årsmøte:

1. Innkalling Normisjon
2. Fullmaktsskjema
3. Årsrapport 2021
4. Årsregnskap 2021
5. Revisjonsberetning 2021
6. Program
7. Kandidater til regionstyret
8. Kandidater til valgkomite

Actas årsmøte


Når: Lørdag 30. april, det blir Gathering med overnatting fra fredagen
Sted: Skogstad leirsted
Påmelding og mer info: Påmelding og mer info kommer på checkin.

Acta Øst