Image

Normisjons årsmøteform


Vårt årsmøtearrangement er avlyst.

Regionstyret har likevel vedtatt å gjennomføre årsmøtet som et fjernmøte. Foreningsledere og direktemedlemmer har fått dokumentet vedlagt under og står ansvarlig for å gi tilbakemelding. Er du i denne kategorien og ikke har mottatt dette, ta kontakt med region.ost@normisjon.no. Årsmøtet pågår fra 18.03.2020 til og med 25.03.2020. 

Har du tanker eller kommentarer, og er medlem av en forening - ta kontakt med din foreningsleder. 

Det har store økonomiske konsekvenser for oss å ikke få gjennomført et årsmøte, derfor velger vi å gjøre dette uten å fysisk møtes denne gangen. Vi ønsker likevel å få til et møtepunkt for regionen for å bygge relasjoner og snakke om strategisk arbeid, dette ser vi på igjen til høsten. 

Vedlegg:
Regionårsmøtet 2020 - saksliste og -behandling

Protokoll:
Signert protokoll for årsmøtet 2020

Normisjon region Øst

Actas årsmøteform


INFORMASJON OM ACTA ØSTS ÅRSMØTE 2020:

Acta vil gjennomføre sitt årsmøte gjennom live streaming på Facebookgruppa Acta Øst kl 12.00 lørdag 21. mars.

Du må melde deg på via checkin for å bli registrert og kunne delta i diskusjonen https://www.checkin.no/myp…/customer/10136/event/22811/setup)

Alle som har meldt seg på vil få tildelt en link til et Google docs, hvor du først registrer deg selv mellom kl. 11.30-11.55 dagen for årsmøtet, og så følger med på sakene og er med på drøfting og akklamasjon skriftlig rett inn i dokumentet underveis.

Acta Gathering og Escape room utgår dessverre denne gangen.

Sakspapirene ligger lenger ned på siden her. 

Kontaktperson: Therese Andreassen, ta@normisjon.no, tlf 95284131.