Velkommen til Regionens årsmøter 13-14. og 21. april.

Region Øst arrangerer årsmøte over 3 dager og 2 lokasjoner. Vi starter på Haraset leirsted med Acta Gathering 13. april, fortsetter med Actas årsmøte den 14. og feirer Bjerkely folkehøgskole 100 årsjubileum og fortsetter årsmøtet der for Normisjon den 21. april.

Actas årsmøte og ActaGathering 2018

I forkant av Actas årsmøte 14. april arrangeres ActaGathering på Haraset leirsted.
Bli med på et døgn med fokus på fellesskap, gøy, lovsang og åndelig input.

All info om og nedlastinger til ACTA ØSTs årsmøte finner du her.

Regionens årsmøte fortsetter på Bjerkely folkehøgskole 21. april

Bjerkely folkehøyskole fyller 100 år i år. Kristian Øgaard, leder for Acta, barn og unge i Normisjon, taler på åpningsmøtet, og vi har med oss et team som akkurat har vært i Nepal fra Gå ut senteret. Vi markerer Sigmund Danielsens avskjed etter 45 år som ansatt i Normisjon.

Vi har tro for at Gud har fremtid og håp for hver enkelt og at han som allerede er kjent med hva som ligger foran oss, kan få vise oss mer av hva det er denne dagen!

Meld deg på ved å sende mail til: region.ost@normisjon.no eller din info til: Normisjon region Øst, Staffeldts gate 4, 0166 Oslo.
Infoen vi trenger er: Navn, adresse, e-post, mobil, tilknytning til region Øst og evt. matallergier. 

Nedlastinger:

  1. Innkalling, årsmeldinger, påmeldingsslipp siste side.
  2. Årsregnskap 2017.
  3. Revisjonsberetning.
  4. Kandidater til valgene (kommer)
  5. Budsjett (kommer)

Program

09:30: Registrering
Registrering, mingling og kaffe

10:30: Åpningsmøte
Åpning: Per Kristian Hammer, rektor på Bjerkely
Tale: Kristian Øgaard.
Team fra Gå ut senteret.

11:45: Forhandlinger
Velkommen, styreleders tale: Anders Østby
Godkjenning av innkalling og saksliste
Referenter Underskrivere
Årsmelding, Regnskap, Budsjett

13:00: Varm lunsj m/kake
13:50 Bjerkely gjennom 100 år
14:15: Forhandlinger fortsetter/Strategisamtale
Samtale om strategi og organisasjonsutvikling

15:30: Valg
Styremedlemmer, Varamedlemmer, Valgkomite, Revisor

16:00: Avskjed med Sigmund Danielsen
16:30: Avslutning/forbønn/takkegave
17:00 Slutt (Det vil være gjort klart baguetter som du kan spise før du drar eller ta med deg på vei hjem.)

Nedlastinger 2017 (fjorårets protokoll, regnskap og årsmelding)

Signert protokoll 2017
Signerte regnskap 2016
Revidert årsmelding 2016