Image


Manah læringsfellesskap i Oslo inviterer til åndelig fordypning, ledertrening og oppfølging gjennom 4 samlinger over 2 år. Manah setter av tid og skaper rom der vi kan komme tilbake til kjernen i det vi tror på, få en nærere relasjon til Gud slik at vårt lederskap kan gi god frukt som varer.

Manah læringsfellesskap gir bevegelse

På det personlige plan ...
Du får muligheten til større forankring i troen og erfaringen av Guds kjærlighet i eget liv.

Sammen med teamet ditt ...
vil dere bli bedre kjent med hverandre og oppdraget dere er gitt. Dere vil lære mer om dine og de andres ressurser og utrustning.

Dere vil få Guds og andres blikk på det arbeidet dere står i, og møte andre som står i lignende situasjon.

For ditt fellesskap ...
Et større håp, engasjement og pågangsmot til arbeidet videre.

Dere får muligheten til å oppdage hva Gud gjør der dere bor og fortsette arbeidet med å utvikle fellesskapets betydning i lokalsamfunnet videre. Og dere vil finne mot til å endre det som bør endres.

Vi tror Jesus lever, og vi tror han allerede er tilstede i våre nabolag og virksomheter. Manah vil koble oss på det han gjør der vi er og sammen lede mennesker til han og den nye familien Gud har gitt oss i fellesskapet.

Samlingene inneholder:

 • Undervisning og samtaler

 • God tid til å prate med det lederskapet du er sammen med

 • Tid til refleksjon, bønn, tilbedelse og stillhet

 • Tid til fordypning og refleksjon.

 • Møte og lære av andre fellesskap/menigheter

 • Prosessveiledning.

 • Oppbyggelig åndelig påfyll

 • Måltider, sjokolade og kaffe

 • Tilbud om sjelesorg for de som ønsker

Datoer for 2022 og 2023:

 • 9. - 10. september 2022

 • 10. - 11. februar 2023

 • 8. - 9. september 2023

Deltagerne forplikter seg for to år.

Pris:

 • 2.000 kr for hvert team/gruppe per helg + 350 kr per deltaker per helg. Dette inkluderer ikke overnatting og frokost.

 • Eks: et team på 5 betaler 2.000 kr + 1.750 kr = 3.750 kr per helg.

 • 4 samlinger blir da til sammen: 15.000 kr.

PÅMELDING:
Teamet meldes på samlet på www.checkin.no

Frist: 28. Januar 2022

For mer informasjon, kontakt oss på manah@storsalen.no

Manah ledes av:
Anne-Lin B. Hynnekleiv, leder i Acta og Normisjon reg. Øst
Bertel Emil Hjortland, hovedprest i Storsalen menighet
Solveig Tveitereid, daglig leder i Storsalen menighet
Dag W. Haugeto Stang, lederutvikler i Businessmastering AS


© manah.no 2021