Misjonsteam

Tur påsken 2020


Påsken 2020 reiser Acta region Øst på ny misjonstur.
Om du er mellom 16 og 19 år kan du bli med!Hvorfor bli med på misjonsteam?


* Bli en del av et team med andre ungdommer
* Opplev et spennende land helt annerledes enn Norge
* Bidra på et av Normisjons misjonsprosjekter
* Vær med på gudstjeneste og påskefeiring i et annet land
* Lær mer om Jesus, mer om deg selv og mer om misjon«Jeg har lært og sett mye, og det blir en opplevelse for livet. Håper andre også får muligheten til å reise, det er en helt ubeskrivelig fin tur og mange inntrykk»«Jeg har lært at misjon også kan være å spre Jesus sitt budskap ved å hjelpe, bry seg og ta vare på alle rundt oss»Dette forplikter du deg til:


* Å være med på selve reisen
* Tre forberedelsessamlinger i forkant
* En del dugnad i forkant av turen for å samle inn pengene
* En oppfølgingssamling i etterkant
* Minimum to besøk til lokallag eller forening for å fortelle om turen etterpå


Egenandelen er kr 5000,-. Resten tjener vi inn på dugnad 🙂

Slik søker du!


Send en søknad med

* Hvem du er
* Hva din tilknytning er til Acta Øst
* Hvorfor du vil være med på turen
* To referanser med kontaktinfo

til Margrethe Kollerud Overskott
på mfk@normisjon.no


Søknadsfrist er 24. mai 2019