Program for årsmøtet er klart

Årsmøtet er den 22. april. Gjerdrum Normisjon er vertskap for dagen og adressen er Askhøgda 5, Gjerdrum. Alle sakspapirer kan lastes ned her Årsmøtet er i år lagt opp med enda bedre tid til samtale … Read More

Kandidater til regionstyret

Kandidater til styret, 3 år: Terje Grønås 56, fra Asker. Har vært styremedlem i region- styret to perioder. i 2002 – 2006 og 2015-2017. Er for tiden aktiv i Borgen Normisjon. Simon Gåre – Oslo … Read More

Årsmøtet 22. april 2017

Vil i år avholdes på Gjerdrum og Normisjons bedehus der. Årsmøtesakene får det nødvendige fokus, men i år har vi satt av bedre tid til å samtale om veien videre, vi har droppet avslutningsmøtet og … Read More

Stilling ledig i ACTA region ØST

Acta region øst søker prosjektleder til besøksgruppe på Hurdal asylmottak. «Team Hurdal» er en besøksgruppe på ca 25 frivillige, fordelt på to team som reiser til Hurdal asylmottak annenhver torsdag. Målet er å være et … Read More

Ledertrening i Acta!

  I oktober arrangerte Acta to samlinger med fokus på ledertrening for unge i region øst! Her er en liten rapport fra ledertreningsleir på Fosshiem, og lederdag på Haraset!   ”LOVED Ledertreningsleir” Fossheim leirsted, 21-23 … Read More