Mali/Senegal

Hvor mye kan du om samarbeidslandene til Normisjon? Vet du hvilke de er? Eller hva Normisjon har jobbet med der? Vi har ønsket å gjøre et dypdykk i Normisjonshistorien i de ulike landene og hvordan … Read More

India

India er det landet som har størst antall folkeslag som ikke har hørt evangeliet. Normisjons historie i India handler i stor grad om den nasjonale kirken Northern Evangelical Lutheran Church (NELC). Denne kirken har om … Read More

Ny internasjonal leder i Normisjon

Man må ikke miste for øye at misjon må eies av det lokalt engasjerte menneske og det lokale arbeidet. Det var sånn jeg fikk hjerte for misjon ved at jeg fikk komme tett på. Tore … Read More

Sjeleomsorg

Hver uke får Fermate henvendelser fra personer som ønsker samtaler. I 2019 tok vi imot ca. 300 konfidenter. Behovet for noen å snakke med er stort. Hva er sjelesorg? Mange forbinder begrepet med sorg, men … Read More

Medlemskap – det kan bety mer enn du tror

Den store nedgangen i medlemskap i lokallag og leirklubben vår det siste året vil ha store konsekvenser for vår økonomi og støtten til lokallagene i 2022. Å melde inn ditt barn i klubben eller koret … Read More

Team Haraset

Det har vært en spennende reise for Team Haraset siden oppstarten for fire år siden. Team Haraset ble grunnlagt for ledere og andre ildsjeler ved Haraset leirsted. Tanken var å gjøre noe hyggelig for de … Read More

Økonomirapport for region Øst

Når vi skal si noe om økonomien i regionen, kjenner jeg på hvilket annerledes år det har vært. Tallene vi her ser på er per august 2020. Tusen takk for den gode responsen på giroen … Read More

Våre to nye ansatte

Denne våren har Acta Øst hatt to stillinger å fylle: en Actakonsulentstilling og en prosjektstilling for mangfold på leir. I midten av august kunne vi ta imot Frida Hegge Larssen og Paul Omayio. Frida er … Read More