Starte og registrere et fellesskap

Fellesskap er samlebetegnelsen på alle typer fellesskap i Normisjon. Smågrupper, husfellesskap, misjonsforeninger, kor, formiddagstreff og store bedehusforeninger og menigheter.

 

Acta

Lokallag som har betalende medlemmer under 26 år kan kvalifisere til Frifond-støtte og finner ressurser og hjelp til å starte og registrere lokallaget sitt på Acta sine nettsider her.

 

Fire ungdommer med ryggen til i solnedgang

Normisjon

Skjemaet under på denne siden gjelder fellesskap med hovedmålgruppe voksne og familier, det vil si fellesskap som ikke kvalifiserer til Frifond-støtte.

Dersom fellesskapet skal ha en bankkonto trenger det et organisasjonsnummer. Når fellesskapet opprettes bør det lages en protokoll der Normisjons normalregler (evt. med lokale tillegg) brukes som vedtekter og en protokoll av årsmøte/stiftelsesmøte brukes for å registere foreningen i Brønnøysundsregisteret. Normisjons normalregler finner du her.

Her finner du Brønnøysundregisteret.

Etter at fellesskapet er opprettet og dere registrerer det her i Normisjon, vil du motta en e-post med mer info og fellesskapet vil bli registrert i Normisjons medlemsregister sentralt. Du kan administrere ditt medlemskap og fellesskapets medlemmer på normisjon.profundo.no/minside

 

Innmeldingsskjema for fellesskap

Målgruppe kan være:

Alle aldre: Fellesskapet er åpent for alle uavhengig av alder og familiestatus
Familier: Fellesskapet retter seg mot familier med barn
Voksne generelt: Fellesskapet er åpent for alle voksne
Unge voksne: Fellesskapet retter seg mot aldersgruppen 26-35 år
Eldre: Fellesskapet er åpent for godt voksne
Ansvarlig leder / kontaktperson:

Har du spørsmål?