Bidra til Normisjon

Vi er i bevegelse og vi ser at mennesker får ta imot Jesus gjennom arbeidet vi driver. Vi ser også at nye mennesker finner seg til rette i fellesskapene rundt oss, finner tilhørighet og tro, og vi ønsker å nå flere.

Å bli fastgiver er en enkel måte å gi på, og det gir regionen en mer stabil økonomi. Du har også mulighet for å kunne få skattefradrag på din fastgivertjeneste. Start nå, bli fastgiver!

Bli med og støtt Acta!

Leirarbeidet i region Øst spiller en viktig rolle i vårt arbeid med å nå fram til nye generasjoner. På leir får barn og ungdommer fantastiske opplevelser, nye venner og bibelundervisning som setter spor for livet. Leir er også en unik arena hvor unge lederspirer kan bli sett, utfordret og rustet til fremtidig tjeneste i Guds rike. For mange av Actas barn og unge er det på leir de får sine første opplevelser av tilhørighet til det kristne fellesskap, og dette er faktorer som ofte er avgjørende for å komme til tro og bli bevart i tro. For noen har dette mye å si:

Rebekka, 14 år: «Jeg har ingen andre kristne venner der jeg kommer fra, men på leir får jeg møte andre som tror på det samme som meg. Det betyr veldig mye for meg og trua mi!»

Det koster oss mye å arrangere leir, og vi ønsker å holde prisene nede for våre barn og unge. Derfor er vi helt avhengige av noen gode støttespillere som kan være med på å gi en ny generasjon livsviktige opplevelser på leir. Vi drømmer om å se barn og unge som møter, følger og ærer Jesus Kristus – vil du være med på det? Bli fastgiver!

Blått vann
Støtt Normisjon Region Øst!

Vi bærer på en arv i Normisjon. Hauge startet en vandring gjennom landet vårt, og Skrefsruds skritt i India tok oss ut i verden. Derfra har vi vokst, og vi er fortsatt i bevegelse. I hele vår historie har vi sett mennesker bli ledet til Jesus. Takk for det du har vært med på i dette viktige arbeidet, ved å gi av ditt engasjement, din tid, dine bønner og dine penger.

Vi jobber for at Normisjon også i fremtiden har fellesskap der familier finner rom til å dele tro, generasjoner møtes og heier på hverandre, og nye mennesker finner tilhørighet. Alle mennesker er elsket av Jesus. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å utruste mennesker slik at Guds ord kan forkynnes og leves ut. Vi vil bygge en misjonal kultur med inkluderende fellesskap for å nå alle med evangeliet.

Vil du være med å gi så vi kan bære arven videre? Ved å bli en av vårestøttespillere bidrar du til en forutsigbarhet i regionens arbeid. Dette gir oss stabilitet og mot til å satse fremover. La oss sammen jobbe for visjonen: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Bli fastgiver!

Bli med og støtt Fermate!
Å bli sett og bekreftet er grunnleggende behov hos oss alle, og noen ganger trenger vi å snakke litt dypere om ting i livet. Til Fermate kommer mange ulike mennesker, med forskjellige behov og utfordringer. Fermate tar imot mennesker med alt hva man har med av livsbagasje.

I løpet av et år har Fermate flere hundre samtaletimer. Dette er et meningsfylt diakonalt arbeid vi driver med i region Øst, og som vi er stolte av. Alle er velkomne, uavhengig av om man har en Gudstro eller ikke. Etter en prosess sammen med sjelesørgerne i Fermate har mange mennesker fått gå videre i livet med et mer løftet blikk på seg selv, livet og Gud.

Vi ønsker å gi flest mulig mennesker denne muligheten, og vi har derfor en lavest mulig timepris. Men det koster mer enn det vi får inn, og vi trenger gode støttespillere som kan opprettholde dette viktige arbeidet videre. Hjelp oss å hjelpe mennesker, i kjærlighet og respekt slik vi ser det praktisert i Jesu liv og eksempel. Bli fastgiver!

Bli fastgiver eller gi engangsbeløp!

Ved å bli fastgiver til region Øst, er du med på å gi Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Les mer om prosjektene under.

Forbønn

Vi er en bevegelse båret av bønn. Vi tror på bønnenes kraft og setter stor pris på deg som er med oss i denne viktige tjenesten. Dersom du kunne tenke deg å stå på vår liste over forbedere, vil du hver tredje måned motta en bønneliste fra oss med bønneemner fra regionen og Normisjon sentralt. Skulle det dukke opp store ting der i mellom vil vi sende deg en melding på mobil.

La oss be for hverandre!