Acta Øst

Actas visjon er grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.

Acta – barn og unge i Normisjon region Øst er som navnet sier barne- og ungdomsarbeidet i region øst. Regionalt arrangerer vi årlig rundt 25 leirer på våre leirsteder: Haraset, Dalen, Fossheim, Skogstad og Kirketeigen. I tillegg består Acta region Øst av ca 90 lokallag som får støtte av regionen. Vi har også mye annet spennende arbeid i forhold til barn og ungdom, misjonsteam, lederkurs og samarbeid med flere menigheter.

"Actas visjon er grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus". Vi jobber for at barn og unge i dag skal få høre om Jesus, tro på ham og følge ham!

Kontakt oss på epost: acta.ost@normisjon.no.
Hvis du vil ha kontakt med en enkelt ansatt, finner du kontaktinfo til ansatte her.

INFORMASJON MED TANKE PÅ KORONA OG LEIR Vi vil til en hver tid følge og legge til rette for gjeldende retningslinjer fra myndighetene når det gjelder avstand og god hygiene med tanke på smittevern.

Leir i Acta Øst
Image
    Les mer og meld deg på leirene i Acta Øst under: