Acta Øst

Acta – barn og unge i Normisjon region Øst er som navnet sier barne- og ungdomsarbeidet i region Øst. Regionalt arrangerer vi årlig rundt 25 leirer på våre leirsteder: Haraset, Dalen, Fossheim, Skogstad og Kirketeigen. I tillegg består Acta region Øst av ca 90 lokallag som får støtte av regionen. Vi har også mye annet spennende arbeid i forhold til barn og ungdom, misjonsteam, lederkurs og samarbeid med flere menigheter.

Actas visjon er «grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus». Vi jobber for at barn og unge i dag skal få høre om Jesus, tro på ham og følge ham.

Kontakt oss på epost: acta.ost@normisjon.no

Hvis du vil ha kontakt med en enkelt ansatt, finner du kontaktinfo til ansatte her.