Takk for leirstøttegave!

Tidligere har vi hatt en nasjonal støtteordning der alle med behov for det har kunnet søke om økonomisk støtte for å komme på leir. Der er midlene nå brukt opp, men vi ønsker fortsatt å gjøre … Read More

Bilder fra Fotballeir 2017

Takk for en fantastisk leir!! Velkommen igjen på juleverkstedleir nå i desember eller tilbake til neste år 🙂 Takk for i år!