IMG_4235

15 år med grensesprengende fellesskap

En fredag i måneden de siste 15 årene har Ingrid Marie og mannen Stein stått i bresjen for barneklubben Amigos Haugerud. Disse kveldene fylles underetasjen i kirken med opptil 100 barn. De hadde en solid søndagsskole og egne barn i riktig alder den gangen de startet opp i 2002 og så at det kunne være behov for en fredagsklubb. Med ønske om å lage et aktuelt og attraktivt tilbud for både gutter og jenter i lokalmiljøet på Haugerud, dro de i gang. Første kvelden kom det 30 barn, men antallet steg fort. For Ingrid Marie og Stein har det vært viktig at det skal være gøy for barna å komme dit og at det skal være en andakt med Jesusfokus. Mange av barna som kommer er muslimer som allerede har en gudstro og barn med ulike etniske og religiøse bakgrunner. Det har vært viktig å fortelle om Jesus; «å formidle at Jesus er en som ønsker å være bestevenn, at han er Guds sønn, at han vil møte oss, at han gir oss den store kjærligheten, at det er nåde», påpeker Ingrid Marie. Hun legger også vekt på sangene de bruker, som en viktig del av formidlingen.

På spørsmål om hun har noen gode tips og triks som erfaren lokallagsleder, trekker hun blant annet fram det å registrere barna på PC når de kommer. «De blir sett i døra med en gang og det gjør det mye lettere med årsrapportering». Registreringen gjør også at de hvert halvår kan trekke fram de barna som har vært der hver gang og gi dem en premie, noe som er stas. De sender ut brev i posten med semesterplanen, og det å få eget brev i posten, setter barna veldig pris på. Det å søke støtteordninger, er også et godt tips. Det har gjort det mulig for dem å arrangere egen leir, hvor barna kan betale lite for å være med. «Det at de kan reise på leir og ha det gøy sammen og med kjente ledere, gjør at man får et tettere fellesskap», sier hun.

Det er viktig for Ingrid Marie og si at hun og Stein ikke har gjort dette alene, dette er et samarbeid, og de har mange medhjelpere som står sammen med dem. «Det er nåde og et under at vi har fått så mange medhjelpere» sier hun, men hun trekker også frem at det er relasjonelt arbeid. Lederne må bli sett og oppleve at det er overkommelig å være med. Folk er travle, så de har få møter og møtes som regel bare en time før på selve klubbkvelden. Så må heller noen nøkkelpersoner gjøre en jobb i forkant og i etterkant. Dette, og at vi har klubben kun en gang i måneden, gjør det lettere å være med. Det å tilby de ivrige som akkurat har blitt for store oppgaver tilpasset alderen, trekker hun også fram som viktig.

Så hva har motivert Ingrid Marie til å holde på i 15 år, når hennes egne barn for lengst har blitt voksne? «Det er gleden som jeg ser hos barna. Det kan være litt tiltak noen ganger å reise, men når jeg først kommer dit, så glemmer jeg alt annet og når jeg kommer hjem, så er jeg så takknemlig og så begeistret.» Hun synes også det er motiverende å merke at de har støtte og blir heiet på mange steder; fra menigheten, bydelen, lokalsamfunnet, skolen, Acta, kolleger, familie og venner. «Det at det er så mange barn og hjelpere som vil komme, er også motiverende» sier hun, «for jeg kan jo ikke tørre å slippe det da».  Ingrid Marie er lærer på barneskolen på Haugerud og får stadig spørsmål om «når er neste Amigos?». Det at barna selv vil komme, viser at de har truffet med noe som er viktig, mener hun. «Acta sin visjon om grensesprengende fellesskap, den synes jeg er god å ta opp når jeg tenker på dette arbeidet vi gjør her. Dette er grensesprengende fellesskap. I stor og høy grad. Vi ønsker å gjøre Jesus kjent, og at det er spennende å følge Jesus. Det ønsker vi å formidle med respekt for barnas ulike bakgrunner. Jeg har opplevd mange som har stått på for meg da jeg var liten, og det har betydd veldig mye. At det er noen der, som bruker tiden sin på barn, det er det viktigste vi kan gjøre.»

Andre nyheter