En gutt som gjemmer seg bak to ballonger

20 % STILLING LEDIG SOM LEIRARBEIDER I ACTA, NORMISJON REGION ØST

Acta – barn og unge i Normisjon, region Øst er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon med 95 lokallag og fire leirsteder hvor vi arrangerer cirka 25 barne- og ungdomsleirer gjennom hele året. Region Øst dekker Oslo, Innlandet og tidligere Akershus. 

Leirarbeider i Acta region Øst 

20% stilling med fokus på leir, lokallag besøk og ledertrening. 

Vi søker en leirarbeider med hjerte for barn, ungdom og Jesus som evner å jobbe i team med frivillige ledere for å drive leirarbeid i region Øst. Leirene vil gjennomføres i helger og noen ferier.  

Stillingen omfatter: 

 • Planlegge og gjennomføre fire leirer i året 
 • Rekruttere deltakere og ledere fra lokallag og menigheter 
 • Markedsføring av leirene gjennom sosiale medier, lokallagsbesøk og stand 
 • Ledertrening og disippelgjøring for og med ungdom 
 • Lokallag besøk 

Vi søker en person som  

 • Brenner for at barn og unge skal bli kjent med Jesus 
 • Er glad i leir 
 • Er en god relasjonsbygger med og blant ungdom 
 • Er opptatt av å gjøre andre gode og å bygge ledere 
 • Er engasjert, ansvarsbevisst, løsningsorientert og har gjennomføringsevne 
 • Kan jobbe både selvstendig og i team og kan delegere oppgaver 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som ansettes må arbeide ut fra Actas visjon og verdier, slik de er beskrevet i verdidokument for Normisjon og Acta. Det må framvises politiattest. Lønns- og arbeidsforhold følger Normisjons regulativ. 

Microsoft Word – VERDIDOKUMENT FOR NORMISJON OG ACTA, vedtatt 1_12_16.docx

Ønsket tiltredelse: 1. september eller etter avtale.

For mer informasjon, kontakt: Dirk Cordier (Actaleder)  dc@normisjon.no. 47482236.  

Søknad med CV og referanser sendes til Aslaug Irene (Regionleder): aihg@normisjon.no

Søknadsfrist: 10. juni. Intervjuer gjennomføres like i etterkant. 

Acta Øst – Normisjon Region Øst (normisjonost.no)

Andre nyheter