Program for årsmøtet er klart

Årsmøtet er den 22. april. Gjerdrum Normisjon er vertskap for dagen og adressen er Askhøgda 5, Gjerdrum. Alle sakspapirer kan lastes ned her Årsmøtet er i år lagt opp med enda bedre tid til samtale … Read More

Kandidater til regionstyret

Kandidater til styret, 3 år: Terje Grønås 56, fra Asker. Har vært styremedlem i region- styret to perioder. i 2002 – 2006 og 2015-2017. Er for tiden aktiv i Borgen Normisjon. Simon Gåre – Oslo … Read More

Årsmøtet 22. april 2017

Vil i år avholdes på Gjerdrum og Normisjons bedehus der. Årsmøtesakene får det nødvendige fokus, men i år har vi satt av bedre tid til å samtale om veien videre, vi har droppet avslutningsmøtet og … Read More