attractive-beautiful-cheerful-1536619

Actatipset fra Actas nyhetsmail i januar – teatersport

Teatersport som oppvarming eller lek

Teatersportleker kan være fine øvelser som oppvarming i kor eller bare som lek med barn. Her får man bruke fantastien, øve seg på å slippe seg litt løs og de to første er gode øvelser i å jobbe sammen for å lage noe. Her er fire morsomme øvelser:

Et ord av gangen: Gruppa sitter eller står i en sirkel. De skal til sammen lage en historie ved og si et ord av gangen etter tur rundt sirkelen.

Ryktet: Førstemann starter med å spørre om en person har hørt om en ting, eks: «Har du hørt om katten til Knut?» Den neste utvikler dette videre, eks: «Ja, hørte du at den mistet halen?», nestemann putter på en ting til og sånn går man enten mellom to eller i en sirkel. Sammen kan man lage en morsom fortelling.

Frys: A og B starter med å spille ut en situasjon, eks: «på venteværelset». Etter at de har spilt en liten stund, roper en annen spiller «Frys!».  A og B stopper da der de var i frysposisjon. Spiller C går inn og bytter plass med A og kopierer helt nøyaktig kroppsposisjonen til A. C starter så med å spille en helt ny situasjon som den kommer på ut fra frysposisjonen, eks: «Er det ikke gøy å gå på skøyter?». B må spille med. Så spiller de litt til en ny person roper frys og bytter plass med B og sånn fortsetter det

Ikke si S: To stykker spiller ut en situasjon laget av hele gruppa, eks i skobutikken, en er kunde og en er ekspeditør. De to kan ikke si bokstaven S. Sier de et ord som innholder bokstaven S, så har de «tapt». Når en bommer, overtar en annen og de forsetter med scenen eller gruppa lager en ny situasjon. Her er det om å å gjøre å klare å holde på lengst mulig uten å si S.

Andre nyheter