http://tv.normisjon.no/detail/videos/nyheter/video/6039300702001/de-er-kirkens-fremtid?autoStart=true

Bangladesh: De er kirkens framtid

Det er fredag og gudstjeneste i Dhaka Youth Fellowship. Lovsangen toner, ungdommelig frimodighet preger samlingen. Det som skiller gudstjenesten fra andre gudstjenester er at mye av tida brukes til å samtale og be sammen i grupper.

I Bangladesh, et land med en overveldende muslimsk majoritet, er det viktig at kristen ungdom får solid opplæring i den kristne tro, disippelopplæring og utrustning til å bli ledere i kirkene rundt omkring i det folkerike landet.

Se video

 

Andre nyheter