Bedehuset Christmas edition

Bedehuset – Christmas Edition

Er du blant dem som spør etter julemessen i Staffeldtsgate? Her er den i dagens utgave, Bedehuset – Christmas edition. STORSALEN MENIGHET 23. NOVEMBER KL. 19.00.

Julemessen i Staffeldtsgate har lange tradisjoner. I 2017 ble julemessen flyttet fra NLA Høyskolen til Storsalen. Det har vært et populært arrangement, men tiden er kommet da komiteen som har stått på og jobbet med dette i alle fall hele høsthalvåret har ønsket avløsning. «Bedehuset Christmas edition» ønsker å videreføre tradisjonene og samtidig gjøre noe helt nytt. Studenter og andre i 20-30-årsalderen er primært målgruppen. Daniel Johannessen som er primus motor, håper de som har pleid å møte opp på Julemessa også kommer. Han er glad for at tradisjonene med blomster fra Gjennestad, basargaver fra Galleri Normisjon Sørumsand og innlevering av gevinster fra foreninger og enkeltpersoner fortsetter. Hjertelig velkommen til alle. Sett av datoen; lørdag 23. november kl. 19.00 i Storsalen menighet.

Les hvordan det var i fjor her: http://www.normisjonost.no/2018/12/10/bedehuset-christmas-edition/

Andre nyheter