20181021_190551

Dal misjonshus 100 år

100 års jubileumsfest på Dal misjonshus søndag 21.okt. 2019.

Misjonshuset var fyllt med feststemte misjonsvenner fra Eidsvoll, Feiring, Hurdal, Jessheim og Nannestad da leder Berit Vetland ønsket varmt velkommen til jubileumsfesten. Innbydelser var sendt ut – og når en innbyr til fest, må det gjøres rent. Og bøtteballetten med 6 driftige damer var i sving i september, gardinene vasket og strøket. Mannen Torvik hadde malt rekkverket utvendig. Flagget var heist, og medlemmene var spente. I sangen står det: «Dette er dagen som Gud har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den!» Forsamlingen startet med å synge sangen «Gud signe vårt dyre fedreland.»

Lederen leste prologen som ble skrevet til 50 års festen i 1968 samt fortalte noe historikk som har vært på huset. Og dugnadsarbeidet som har preget huset igjennom alle år. Det er møter og utlodninger til støtteforeningen som har driftet huset i alle år, og samlet inn kr. 611.410 i nesten 70 år.

Foruten Normisjons virksomhet har det vært søndagsskole, barneforening, yngres, korvettlag og ungdomsklubb i mange år.

Det var tidl. emissær/forkynner og kretssekretær i Romerike krets av indremisjonen, (som fusjonerte i år 2000 med Santalmisjonen til Normisjon), Steinar Tosterud som talte. Han ble nylig pensjonist fra prestestillingen i Furuset menighet, Ullensaker. Han fremholdt hvilken stor betydning bedehusene i hele landet har vært, mens de får mindre betydning i dag. Kirken har overtatt en god del, men mister noe i liturgien. Tidligere var det kirken om formiddagen for folket, og bedehuset om kvelden. Det var ikke noe annet å gå på. Legmannsbevegelsen med bibelkunnskapen stod høyt, og bedehuset har alltid vært bibelformidlere. Han leste fra 5.Mos.6. 4-9 der Moses er mellommann mellom Gud og Israelsfolket. For Israelsfolket var det viktig å lese Bibelen. Guds ord er også viktig i dagens samfunn, til de neste generasjonene. Til bibelundervisning trengs bibelkunnskap fra GT (gamle testamentet) til NT (ny testamentet). Gud Herren satte en rød tråd for mennesket Adam og Eva som ble kledt i skinnklær. Så var ofringene viktig, og likedan budene, videre til NT med Jesus som Guds Sønn som ble ofret for menneskets synd og skyld, til oppstandelsen og lever i dag.

Vi må ha stor frimodighet – og lese Bibelen for uten den har vi ingen tro! Han fremholdt Bibelnøkkelen – Logos som veldig god hjelper. Bibelen er et levende ord – og vi må tenke fremover. I dag er det oppvåkning i den muslimske befolkning. Og det jødiske folk sier at Jesus var Messias. Vi må be for alle folkeslag – lengtende og søkende mennesker.

Det var Jessheim misjonsmusikk som sang og spilte fine evangeliske sanger.

Regionleder i Normisjon Øst Anne-Lin Bringaker Hynnekleiv fortalte en historie som kollekt-tale om ei mor som var lei seg for hun hadde ikke penger til å sende datteren sin på leir. Men da sa ledelsen at det skulle ikke være noe hinder! Regionen sponset henne, og datteren kom på leir. Neste gang hadde alenemoren tjent nok penger. Datteren ville absolutt på leir istedenfor en annen aktivitet, og nå kunne også moren gi en ekstra liten gave til misjonen. Det kom inn kr. 5.805,- i ofringen som ble sendt regionen.

Hun hilste videre fra regionen med vakker blomsterbukett som ble overrakt ekteparet Berit og Torvik Vetland for trofast arbeid gjennom mange år på misjonshuset. Hun fortalte om bestemoren som samlet barnebarna til bibelhistorie med godteri. Der var det ikke godteri til barne-tv’en. Og barna elsket de stundene for da fikk de gjerne en ispinne eller noe annet godt!

Det var også mange andre hilsninger med nydelig blomster og pengegave. Anita Westby fra Frelsesarmeen, Eidsvoll. Erling Kindlien fra Eidsvoll Normisjon. Trond Nordahl fra misjonsforeningen i Feiring, Eva Westby fra Fagerholt misjonsforening. Inger Johanne Molnes fra Jessheim Normisjon. Lilly Lauten fra Råholt menighetsråd med takk for godt samarbeid gjennom 2. juledagsgudstjeneste og 2. påskegudstjeneste på misjonshuset i mange år samt 5 alphakurs tidligere, og overrakte lyslykt.

Stor bevertning med deilige smørbrød og mange kaker hører med på en fest, og praten gikk livlig rundt bordene.

Lederen avsluttet med å lese sangen «La flammen brenne». Sangen «Deg være ære» var avslutningssangen.

Ref. av sekr.
Berit Vetland

Andre nyheter