Daniel 1

Daniel slutter i Acta Region Øst

Daniel Skjøtskift Johannessen slutter å jobbe som Actakonsulent hos oss ved årsskiftet. Han har blant mye annet jobbet en god del med Soul Children i Region Øst, ledet Soul Camp og «Gathering».

Daniel har vært en utrolig dyktig medarbeider hos oss med sitt musikktalent, sin gode evne til å se og engasjere de han møter, god undervisning og utrolig pågangsmot og lederevne i store og små prosjekter.

Daniel kommer til å ha en liten stilling hvor han kun skal jobbe med et leirsjefteam ut april før han slutter helt.

Han vil bli savnet og vi ønsker han alt godt og Guds velsignelse i jobben i Storsalen menighet og som freelancer.

Andre nyheter