Fermate

«… dette skulle jeg gjerne ha snakket med noen om.»
Fermate tilbyr samtale og veiledning på grunnlag av en kristen livsforståelse sammen med kompetente samtalepartnere.

Fermate Øst

Et ressurssenter for samtale og veiledning.

Når livet oppleves vanskelig, eller du står overfor viktige valg eller lengter etter endring eller fordypning i eget liv kan det være både være godt og nødvendig å samtale med en fagperson.

Hos Fermate møter du erfarne sjelesørgere som har tid og som kan følge deg gjennom prosesser. Vi vil møte alle, uavhengig av livssituasjon og livssyn, med omsorg og respekt. Vi ønsker å hjelpe den enkelte og familier til å ta egne, gode valg og ansvar for sine liv. Vårt møte med mennesker og vår veiledning er basert på kristen tro og etikk.

Vår erfaring er at en åpen, støttende og reflekterende samtale kan bidra til å styrke livstolkning og livsmestring.

En kan komme til samtale både som enkeltperson og som par. Våre sjelesørgere har taushetsplikt.

Eierskap

Fermate Østlandet eies og drives i fellesskap av Normisjons regioner Øst, Østfold, Vestfold/Buskerud og Oppland med hver sine avdelinger.

Koordinator for Fermate Østlandet er Bjørnar Holmedal, han er også daglig leder av avdeling Øst.

Holmedal er også regionleder i Normisjon region Østfold.

Basis

Ressurssenteret bygger sin virksomhet på Guds ord og Den norske Kirkes bekjennelsesskrifter.

Verdier

Kristen tro og etikk ligger til grunn for vårt menneskesyn og vårt møte med medmennesker.

Vår holdning til mennesker skal være preget av kjærlighet og respekt slik vi ser det praktisert i Jesu liv og eksempel, gjennom

Kontaktinformasjon

Samtalepriser

Nærhet til mennesker

ved å være tilgjengelig, tydelig og lyttende.

Nærhet til Gud

ved å leve i lydhørhet og ved å søke hans vilje i Guds ord og bønn

Nærhet til eget liv

ved å fremme åpenhet, ærlighet og sannhet.