nicole-honeywill-703542-unsplash

Gjerdrum – festivalprogram fredag

19.00 Bibeltime med lovsang og forbønn

Kveldsmat ettet møtet
Tema: «Trenger vi Jesus i 2019?» ved Dag William H. Stang

Andre nyheter