evan-wise-787902-unsplash

Gjerdrum – festivalprogram lørdag

11.30 Formiddagstreff

Tema: «Bomme på målet» med Leif Gordon Kvelland

13.00 Grilling av pølser og barneaktivitet ute
14.30 Bibeltime

Tema: «Gud i kaos» ved Therese Andreassen

Barnesamling parallelt

Anne-Lin Hynnekleiv holder andakt, og Willy kommer på besøk.

16.30 Taco for hele familien
18.00 Kveldsmøte med lovsang og forbønn

Tema: «Hva gjør Jesus i dag?» ved Anne-Lin Hynnekleiv
Kveldsmat etter møtet

Andre nyheter