LRM_EXPORT_1244269515639251_20191012_223412674

Hva er drift?

Jeg er opptatt av at pengene jeg gir går til det jeg vil at de skal gå til og at de blir brukt til noe jeg synes er viktig. For meg oppleves det som viktig at det er åpenhet og tydelighet rundt det med økonomi i frivillige organisasjoner. Og det er ikke bare jeg som har det på den måten. Givere generelt er opptatt av at pengene man gir går til formålet og til aktiviteten man vil støtte. Det synes jeg vi skal være.

Pengene skal ikke bare bli «borte» i det store sluket. Noen sier tydelig ifra om at dette skal gå til den eller den konkrete saken eller stillingen eller aktiviteten. Gavene øremerkes, og på den måten kan giveren sikre seg større innflytelse over hva pengene brukes til. Hva skjer så med de «vanlige gavene», de som ikke er øremerket, og som bare havner i den store potten vi kaller vanlig drift? Hva er drift i region Øst?

Regionens største enkeltkostnad er lønn og personalkostnader. Den nest største posten i regnskapet er drift og vedlikehold av eiendommene våre. Når du gir umerkede generelle gaver bidrar du til at leirarbeidet vårt har gode fasiliteter og at ansatte får betalt for arbeidet som gjøres. Så hva gjør vi? Er det bare administrasjon og vedlikehold av bygninger som tross alt ikke huser leirer hele tiden?

For å ta eiendommene først: Samarbeidet med Gulsrud booking om Fossheim og Skogstad gjør at vi driver utleie i et omfang som gjør at lønn, strøm og driftskostnader er dekket og vi kan budsjettere med et overskudd for første gang på mange år. Haraset og Kirketeigen har en litt annen driftsform. Sommerdriften gjør at det også på disse to leirstedene drives god. På Dalen leter vi fortsatt etter bærekraftige løsninger. Frivillig innsats og pengegaver gjør at alle leirstedene våre sakte oppgraderes og utvikles. Realiteten er at leirarbeidet vårt gir en stor gruppe barn, ungdommer og familier møter med kristent fellesskap og nytt liv i troen på Jesus i et omfang som vi føler forsvarer ressursbruken.

Ansatte på regionkontoret bruker mye av tiden sin i møte med mennesker. Frivillige medarbeidere følges
opp og disippelgjøres. Andakter, undervisning og materiell forberedes og utvikles. Informasjon samles inn, bearbeides og sendes ut. Mer enn halvparten av ansattes tid brukes i direkte utadrettet arbeid i møte med Acta og Normisjons foreningsarbeid.

I region Øst betyr drift i hovedsak misjon. Vi driver med misjon, eller støttefunksjoner for de som gjør det. Midler som ikke øremerkes omsettes i all hovedsak til vårt formål, gjennom å legge til rette for gode omgivelser for møter, leirer og andre treff, og ved at de gode nyhetene om Guds rike forkynnes, til Jesusetterfølgelse, overgivelse og misjon lokalt, regional og globalt.

Dag William Haugeto Stang 
dwhs@normisjon.no

Andre nyheter