Ingvild

Intervju med Actastyrets leder

Møt Ingvild Anthonisen (26 år) fra Aurskog, gjenvalgt som styreleder i Acta region Øst. Ingvild er for tiden psykologistudent og bor i Oslo.

Hva er det som motiverer deg til å stille opp som leder av Actastyret i region Øst igjen? 

Jeg er så heldig at det er mange ting som engasjerer meg og som jeg ønsker å bruke tid på. Det betyr at jeg må prioritere, og da vinner alltid Acta! Jeg tror at barn og ungdommer trenger trygge, solide fellesskap der de kan være seg selv og få høre at de er gode nok – og det er jo akkurat det vi i Acta holder på med.

Hva betyr Acta for deg?

Som barn og ungdom var jeg mer eller mindre alene om å være kristen på skolen og blant mine venner, men da jeg begynte å være leder på leir endret det seg. Jeg fikk en hel gjeng med solide, kristne venner som fortsatt er mine nærmeste. Det har betydd utrolig mye for meg. I Acta har jeg dessuten fått mange spennende utfordringer og blitt en bedre organisator, forkynner og leder.

Hvilke visjoner har du for Actas arbeid fremover? 

Jeg ønsker at vi skal nå ut til enda flere! Noe av det aller viktigste vi gjør er å forme ledere som senere preger både menighets-Norge og resten av samfunnet vårt, og jeg håper vi kan få enda flere arenaer der vi kommer «tett på» ungdommer, som i ledertrening og medvandring. Jeg brenner også for at vi skal klare å bygge en bedre bro fra Acta til Normisjon og skape gode «unge voksne»-fellesskap!

Hvilke aktiviteter gleder du deg til å se fremover?

Jeg gleder meg til å se barnebarnleiren som arrangeres for første gang i år, men kanskje mest gleder jeg meg til ledertreningskurset som nå settes i gang og hvilke konsekvenser det kan ha for regionen vår. Det er spennende tider!

Andre nyheter