priscilla-du-preez-nF8xhLMmg0c-unsplash

Velkommen på kvinnetreff

Alle kvinner i region Øst er velkommen!

Bibeltime, sang og musikk, misjonsfest, god mat og sosialt samvær.

Program:
10.30 Kaffe og velkomst
11.00 Bibel og misjon v/Karen Ekern
Sang: Eva Stende
13.00 Middag
14.30 Misjonsfest
Glimt fra Normisjons arbeid i Mali og Senegal
Sang
Andakt
Kaffe og kake

Vi følger nøye med på den pågående koronasituasjonen og forholder oss til gjeldende råd fra helsemyndigheter sentralt og lokalt.Av den grunn må vi ha påmelding i god tid og senest innen 8. oktober.Pris hele lørdag: Kr 250,-

Påmelding innen mandag 8. okt til:
Marit Skjel, tlf 415 87 428, mskjel71@gmail.com

Ingebjørg Stubø, tlf 473 16 176, ingebjorg.stubo@gmail.com

Påmelding også til region.ost@normisjon.no

Kvinnekomiteen; Runa Raddum, Ingebjørg Stubø, Inger Kristine Enger og Marit Skjel håper at Skogstad leirsted fylles med kvinner i alle aldre denne dagen, og at dette blir en dag der fellesskap og fornyelse står i fokus.

Hvor er Skogstad Leirsted?
Skogstad leirsted ligger på Eina, Vestre Toten kommune.
Adresse: Skogstadvegen 6, 2843 Eina

Andre nyheter