Leir

Leirbrosjyren for 2020 er klar

Send ungene på leir! Der får de gode opplevelser for livet.

Leir er vennskap og minner for livet! Hva vi gjør på leir hos oss varierer ut fra hva slags leir det er. Men noen ting er fast uansett leir og aldersgruppe.

Vi blir kjent, leker, spiser mat, har ute-tid, aktiviteter, kveldssamlinger og tid til å være sammen med venner og bli kjent med nye. Det er alltid med en god ledergjeng som er der for deltakerne og passer på at de har det bra. Vi har leir fordi vi har lyst til å fortelle barn og unge om Jesus og det som står i Bibelen. Derfor har vi bibeltimer, bønn og kristne sanger på alle våre leire.

Last inn leirbrosjyren fra Acta Region Øst her.

Andre nyheter