e47490db-01c6-4baf-8223-57f5ff7b6a03

Månedens lokallag fra Actas nyhetsmail i februar

Lederen Siri Hidle forteller: Daggry S-klubb er Setskog menighets søndagsskoletilbud som holder til på Heggedal bedehus en torsdag i måneden. I 2016 feira vi hundreårsjubileum med bygdefest med mange generasjoner samla- for her er det stadig nye unger som får møte bibelfortellingene.

Programmet er ambisiøst- vi følger Sprell levende opplegget, møtes rund matbordet og har i tillegg med Amigos misjonsfortellinger og utlodning. Til slutt har vi 2019 årsring, (vi har fortsatt trofast også etter 2000 års feiringa), synger velsignelsen og Kjære Gud jeg har det godt.

Barna er opptatt av hobbyaktivitetene som enten er knytta til andakten,  å lage pynt til påkommende høytid eller mer krevende snekkerprosjekt som vi skal starte på nå: det skal snekres fuglekasser.

De siste åra har vi vært tre voksne damer som holder på. Det er en stor styrke å være flere slik at vi ikke blir for sårbare ved sjukdom og så får man flere ideer. Det å få møte andres barn gir oss energi og i tillegg er det andaktstund også for oss: klarer vi å gi noe til barna har vi selv også fått et Gudsord med oss.

Andre nyheter