fabian-blank-pElSkGRA2NU-unsplash

Økonomirapport for region Øst

Når vi skal si noe om økonomien i regionen, kjenner jeg på hvilket annerledes år det har vært. Tallene vi her ser på er per august 2020.

Tusen takk for den gode responsen på giroen “Den store Normisjonsfamilien.” Den har for oss blitt et håndtrykk på fellesskapet vi alle er en del av og som på mange måter ble satt på pause da Covid-19 traff oss i mars. Bladgiroen samlet inn kr 86.000,-hvor det normalt samles inn ca. 25.000,- per giro.

Salgsinntektene bærer preg av manglende utleie på Fossheim og Dalen i en lang periode. Her ligger vi ca. 400.000,- bak budsjett. På giversiden har den faste givertjenesten vært stabil hvis vi sammenligner med fjoråret, mens vi som forventet ser en nedgang på gavene som er tilknyttet foreningsaktivitet og kirkeoffer. Til alle våre givere: tusen takk for at dere har gitt og vært med og båret også økonomisk i denne tiden!

I tillegg til dette har vi i år søkt støtte til nye prosjekter og støtte fra staten tilknyttet  Covid-19, som hjelper oss på inntektssiden. (Statens krisepakke 2 kom i oktober og er ikke med i totaltallene vist under)

Her er en oversikt over disse:
353.000,-   Herreløs arv – “Mangfold på leir”
68.500,-     Samlivskurs Fermate
115.139,-   Statens krisepakke 1
142.229,-   Statens krisepakke 2

Når det gjelder utgiftssiden ligger vi bedre an enn budsjettert, dette har sammenheng med at vi har hatt lite aktivitet grunnet Covid-19. Det som også blir tydelig for oss er at det koster å drive misjon. Vi skulle jo gjerne heller hatt gjennomført arrangementer og spesielt alt leirarbeidet, men økonomisk står kostnadene i samsvar med aktiviteten.

Vi er en fellesskapsbevegelse og mye av vår aktivitet er samlingsdrevet. Vi har hatt permitteringer i perioder der alt sto stille, men har raskt jobbet for å få folk tilbake i jobb og heller jobbe for å finne nye veier for å dele Jesus med nye generasjoner og folkeslag, slik at flere kan bli kjent med Ham.

 

ANNE-LIN HYNNEKLEIV
albh@normisjon.no

Andre nyheter