v02_A5661F1E3966357CAB998F18B9E80683_c65X62X930X523

Program for årsmøtet er klart

Årsmøtet er den 22. april. Gjerdrum Normisjon er vertskap for dagen og adressen er Askhøgda 5, Gjerdrum.

Alle sakspapirer kan lastes ned her

Årsmøtet er i år lagt opp med enda bedre tid til samtale om fremtiden.  Og det er to viktige saker som står på dagsorden for samtalen.  Regionstyret har sett behovet for en bedre kommunikasjonsstrategi for regionen. Normisjons arbeid er avhengig av kontakt med foreningene og medlemmene sine. Skal vi utrustes til tjeneste og samle ressurser for misjon må vi ha tettere kontakt.  Derfor skal vi jobbe med hva slags informasjon vi gir og hvordan du kan hente den.

Samtidig starter Generalsekretæren en viktig prosess for å utvikle organisasjonen videre.  Hvordan ser dagens Normisjon ut? Hva preger oss, og hvordan beskriver vi oss selv?  Og ikke minst; Hva er veien videre?

150 års jubileum


Jubileumsboken kan kjøpes på årsmøtet

I år er det også 150 år siden Normisjon startet, som henholdsvis Santalmisjon (1867) ogLutherstiftelsen/indremisjonsselskapet (1868). Det vil også prege årsmøtet.

Det blir en spennende dag på Gjerdrum.

Program:

0930: Registrering, mingling og kaffe. Innlevering av årsmøtegaven fra foreningene.
1030: Åpningsmøte. Tale: Else Kari Bjerva. Presentasjon av jubileumsboka
1145: Forhandlinger Velkommen, styreleders tale: Anders Østby Godkjenning av innkalling og saksliste Referenter Underskrivere Årsmelding Regnskap Budsjett
1300: Varm lunsj
1400: Forhandlinger fortsetter Rapporter fra andre avdelinger
1500: Valg Styremedlemmer Varamedlemmer Valgkomite Revisor
1530: Misjonsinfo/inspirasjon
Kaffepause
1600: Innledning til strategidebatt Samtale om strategi og organisasjonsutvikling
1715-30: Avslutning/forbønn

Andre nyheter