20200916_141747

Samling i Normisjon Hakadal

Inspirerende samling med Guds Ord, bønn og god samtale.

Godt å være sammen igjen til forkynnelse, fellesskap og samtale.

Ikke minst fint å være sammen i bønn og forbønn for nære relasjoner lokalt, foreninger og det internasjonale arbeidet vi står i.

 

 

 

 

Andre nyheter