courtney-hedger-336844

Takk for leirstøttegave!

Tidligere har vi hatt en nasjonal støtteordning der alle med behov for det har kunnet søke om økonomisk støtte for å komme på leir. Der er midlene nå brukt opp, men vi ønsker fortsatt å gjøre det mulig for alle å være med. Nå er vi så takknemlige for at vi kan gjøre dette for så mange fordi dere har valgt å gi litt av deres! Du kan fortsatt være med på å gi til dette slik at enda flere får reist på leir.
Kontonummer: 3000.14.71607
Vipps: Acta region Øst nr: 123885
Merk: Leirstøtte

 

Andre nyheter