kinga-cichewicz-547999-unsplash

Underskudd i Normisjon

Vi vet at Normisjon også i år går med underskudd. Men en stor del av virksomheten eid av Normisjon berøres ikke av nedskjæringer. 

De siste årene har underskuddet på Normisjons hovedkontor vært stort. I år er det på ca. 23 millioner. Dette har det vært skrevet mye om, men det er ikke alltid like tydelig hvilke virksomheter som er inkludert eller ikke i regnskapet. Det sier oss lite om topplinjen i regnskapet som det negative resultatet hentes fra. Er det et underskudd på 3 % eller 20 %? Inkluderer dette regnskapet all virksomhet i Normisjon og Acta, eller snakker vi om en begrenset del av bevegelsens totale virksomhet?

La det være sagt med stor tydelighet: Hverken regionene, menighetene, andre lokale virksomheter, leirsteder, de fleste skoler, eller Actas samlede regnskap er inkludert i dette underskuddet. Det kan vi se som noe positivt. Det meste av vårt arbeid fortsetter uberørt av underskuddet. Noe som nå gjør dette vanskelig er at det meste av vårt internasjonale arbeid er inkludert i dette underskuddet. Det er et stort behov for strukturelle endringer og regionene må kanskje ta ansvar for nasjonale virksomheter. Sånn det er gjort med Agenda1, GUS og lignende.

I region Øst har vi de siste årene jobbet med endringer av regionens nettsider, regnskapsføring, lønn og personalbehandling. Vi endrer på hvordan vi organiserer oss og hvordan staben jobber sammen. Vi presenterer endringer i regionens lederteam i dette nummeret, og regionstyret jobber med hvordan vi ytterligere kan effektivisere arbeidet.

Testamentariske gaver og store foreningsbidrag det siste året gjør at vi i region Øst har penger og kan fortsette å utvikle ledere, ha barn og
ungdom på leir og kan støtte foreninger og virksomheter med samme styrke som før. Og du skal vite at dersom du øremerker en gave til
region Øst, Acta Øst, Fermate Øst eller internasjonalt arbeid i Normisjon vil hele beløpet du gir, alltid komme dit du ønsker, uavhengig av hvilken bankkonto hos oss du setter pengene på.

 

Dag William Haugeto Stang
dwhs@normisjon.no, 922 20 644

Andre nyheter