Årsmøtet sett fra Galleriet i Storsalen.

Årsmøtet 2. april 2022

Årsmøtet var i år i Storsalen menighet i Oslo. Anders Østby ble gjenvalgt som styreleder for ett år, og Anne Lin Hynnekleiv og Leif Gordon Kvelland ble takket av. Det var en fin dag med folk fra mange deler av regionen. 

Sammenslåingen mellom region Oppland og region Øst er nå gjennomført. Lørdag 2. april 2022 ble det første årsmøtet i den nye regionen avholdt i Oslo, med 65 stemmeberettigede til stede. 

Vi startet dagen med et møte. Avgått leder Anne Lin Bringaker Hynnekleiv talte til oss om bibelske eksempler der mennesker gjennomlevde vanskeligheter, for deretter å finne fremtid og håp. Vi hørte om Peter, om Israelsfolket i ørkenen og om Elia. 

I 1. Kongebok 19 leser vi om stormvind, jordskjelv og flammer, «men Herren var ikke tilstede i den kraftige vinden, jordskjelvet og flammene.» Etter de kraftige hendelsene «kom en svak, hviskende stemme.»

For oss i Normisjon region Øst er det en stund siden de første ørene og hjertene hørte stemmen som hvisket om sammenslåing. Ikke alle var like sikre på at det var Guds stemme og rett vei. Og det var spennende da årsmøter avholdt 2020 og 2021 vedtok sammenslåing. 

På lørdagens årsmøte ble spørsmål stilt og erfaringer delt, og nå vet vi litt om hvordan oppstarten av denne nye og store regionen har gått. Og det var ganske hyggelige tilbakemeldinger vi fikk høre om: De ansatte er blitt flere og trives. Fellesskapet har vokst og vi besøker hverandre. Der vi tidligere kjente på utfordringer og begrensninger, snakkes det nå om muligheter og potensiale. Og langt nord i regionen kjenner de seg ikke glemt og forlatt, men inkludert og sett. «Våre gjester er nå blitt våre venner» ble det sagt på dugnaden på Kirketeigen i oktober 2021.

Normisjon region Øst preges av et forestående lederskifte. Den sprudlende og inspirerende lederen vi er vant til, ble kalt til nye arbeidsfelter. I skrivende stund har vi en stødig vikar, mens jakten på neste leder er en pågående prosess. Vi vet ikke hva vi får. Så det var nok lurt å beholde sittende styreleder for å beholde kontinuitet og stabilitet, mens vi fortsetter bygging av fellesskap og prosessen med å velge den neste lederen. 

La meg avrunde denne uhøytidelige beskrivelsen med en digital melding som ble sendt fra bussen som gikk tilbake til Gjøvik utpå kvelden: «Opplendingene sa det var et godt årsmøte, lett og god stemning».

Ståle Sandbekken
ss@normisjon.no

Andre nyheter