Oddvar Hansen (nestleder Oppland), Ragnhild Gravem (leder Oppland) og Anne Lin Hynnekleiv (leder Øst) signerer 4

Fremtidshåp

Fremtidshåpet klang i veggene da mer enn 100 person var samlet for å feire sammenslåing mellom Normisjon region Øst og Oppland på Skogstad leirsted. 

Endelig fikk vi børstet støvet av finstasen og møtes igjen! Rundt 100 personer fra både region Øst og Oppland var samlet for å delta på den store begivenheten – avtalen som forener region Øst og Oppland skulle signeres. Anne Lin Hynnekleiv og Ragnhild Gravem, avtroppende styreleder for Oppland, ledet oss gjennom festkvelden som rommet både forventning, vemod og takknemlighet, men fremfor alt: fremtidshåp. 

«Her klapper jo folk skikkelig!» uttrykte generalsekretær Kjetil Vestel Haga begeistret over sammenslåingen. I sin tale satte han ord på motløsheten vi kan kjenne på, samtidig som han pekte på at Jesus Kristus kommer til oss med fremtid og håp. Kjetil forkynte at vi må feste blikket på Jesus og forkynne håpets budskap om Han som levde, døde og stod opp for oss. 

Talen ble fulgt av vakker sang fra den lokale vokalkvartetten «Buketten». Lyden av anerkjennende hvisking og spedbarns pludring blandet seg med sangen. Duften av kaffe og den særegne Skogstad-lukten, vennlige blikk og smil som ble utvekslet mellom kjente og ukjente. Alle sanseinntrykkene bidro til å skape en varm fellesskapsfølelse, som kulminerte da hele salen ble invitert til å synge med på «Jeg vil gi deg o Herre min lovsang». 

Da ordet ble fritt var det flere som ga uttrykk for at det har vært en vanskelig tid, men det er tydelig at den motløsheten for mange nå er erstattet av håp og forventning. «Dette er oppløftende! Vi trodde det ville stoppe opp. Vi så ingen løsning. Men nå kjenner vi på fremtidshåp. Det er oppmuntrende!» sier Else og Johan Stensrud. Aslaug Leirdal forteller at hun var skeptisk til sammenslåingen i starten, men at hun nå opplever det som et Guds under. Kjetil Vestel Haga beskriver det som fremsynt å ta denne type grep til rett tid, når det er nødvendig. Han sier at det er en forbilledlig løsning, som vekker mye glede og pågangsmot hos ham: «Dette er ikke et nederlag, men fest!». 

Ragnhild Gravem uttrykker også en positiv forventning over tiden som kommer for arbeidet. Hun håper at folk fortsatt vil være med og delta aktivt, og ser det som viktig at det blir god informasjonsflyt alle veier fremover. «Jeg er takknemlig for alle som har stått sammen, og for at Gud har vært trofast!» sier Ragnhild. 

Andre nyheter