Foto: Freestocks.org / Unsplash

Godt nytt år!

Kjære medarbeidere og venner.

Takk for deres engasjement, forbønn og økonomisk støtte i 2019. Det som ikke skjer lokalt skjer ikke, sier vi noen ganger. Det er dere som er Normisjon!

Vi ønsker alle et velsignet nytt år og ser med glede og forventning fram til å stå sammen i arbeidet også i 2020.

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen! (Matt 5.16)

Hilsen alle oss i Acta og Normisjon Region Øst

Andre nyheter