image002

Jubileumsfeiring på Haraset

En fin forsamling møttes for å mimre, dele Guds ord og høre historier både fra Harasets leirsteds historie og stedet forøvrig.  Godt vær, god mat, kaffe og hyggelige møter mellom gamle venner satte rammene for en strålende markering 19. september i år.

For 75 år siden kom gården Haraset på indremisjonens hender. Stedet hadde allerede i mange år vært arena for kristne møter. Før Indremisjonen tok over var det etablert gjestehus og innlosjering på Haraset og slik har det fortsatt. Stede har med andre ord lang historie med misjonsamlinger, leir, og Jesusbegeistring. Og nettopp dette er det som bringes videre i tiden fremover.

Den19. september år markerte Team Haraset stedets 75-årsjubileum og -historie på den årlige Haraset-dagen. Tradisjonen tro var det dugnad på samme helg,og i år arrangerte Acta Øst samtidig en ett-døgns tenleirfra fredag til lørdag. 10 deltagere fikk spise god mat, bli kjent, se film og delta i åpne samtaler om hva det betyr å ha Jesus i livet.  Stemningen var god, og savnet etter å være på leir hadde vært sterkt i Korona-tiden. Det lover godt for deltagelsen på leirer fremover.

Tenåringene deltok også på lørdagens dugnad sammen med Team Haraset. Trappeløpet til andre etasje ble malt og kjøkkenet ble vasket ned – med liv og lyst.  Mye ble ryddet, de fleste overflater ble vasket og alle gressplener var nyklipte og fine til Haraset-dagen med sol og besøkende fra hele området.

Markeringen ble også oppstart for arrangement etter 1,5 år med nedstengning under pandemien. Til selve jubileumsfeiringen på søndag kom det ca 40 personer. Per Inge Bergan ledet godt og fikk frem mange god historier og episoder fra deltagerne i begynnelsen av møtet. 

Undertegnede fikk delta som predikant. Jeg har ikke selv barndomsminner fra Haraset, men min morfar, Taale Rønningen, jobbet som predikant i Hedmark indremisjon ogvar mye på Haraset. Hans barndomshjem lå rett ved leirstedet og han fortalte oss barnebarna om maling av bygninger, bygdefolk som fylte leirhuset til kveldsmøter og bading i sene sommerkvelder. Møtet ble en sterk påminnelse for oss alle om Guds raushet med oss og hvordan vi kan få være rausei møte med andre,med det vi har fått.

Etter en pause med soddog rundstykker etterfulgt av rikelig med lefse, kaker ogog kaffefortsatte dagen med en engasjerende historietime. Nabo Hermund Haraseth var invitert og han fortalte levende om hvordan Haraset har vært et sted bygdefolk til alle tider har samlet seg. Det finnes bla rester og spor etter en gammel festning ikke langt fra gården. Leirhuset helt nord på eiendommen ble bygget for at lek og unger ikke skulle være for tett på hovedhuset. Der bodde det Oslofruer som i samarbeid med indremisjonen i Oslo var på rekonvalesence på Haraset. 

Stedet er nå drevet av Team Haraset, en forening i Acta Øst, som vedlikeholder og utvikler stedet og leier ut til ulike samlinger og treff i tillegg til Acta-leirene som starter opp igjen for fullt.

Flyfoto fra 1965, Digitalmuseum/Domkirkeodden

Andre nyheter