jason-goodman-0K7GgiA8lVE-unsplash-1360x907

Ledig stilling som regionleder

Normisjon region Øst er en av 12 regioner i Normisjon. Nylig har Oppland blitt en del av regionen. Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon med arbeid i Norge og 12 land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Region Øst omfatter Oslo, Akershus, Oppland og store deler av Hedmark og har 107 voksenforeninger og 109 Actalag (barne- og ungdomslag).  Regionen har 8,8 årsverk. Vi har 2 folkehøgskoler tilknyttet regionen og 5 leirsteder. Regionkontoret er plassert i Staffeldtsgate i Oslo, i samme komplekset som Storsalen, NLA Høyskolen og Normisjons hovedkontor, i tillegg til et distriktskontor på Skogstad leirsted på Eina.

Vi har ledig stilling som

Regionleder i 100% stilling

Vil du være med å lede og forme Region Øst til å fungere som én region etter sammenslåingen med Oppland? Vi ser etter en person som har hjerte for Jesus og brenner for disippelgjøring.

Stillingen har tre hovedansvarsområder: Åndelig og strategisk ledelse av arbeidet, personalledelse og administrativt driftsansvar. Vi søker deg som har et misjonalt fokus og trives med formidling. Viktige oppgaver er foreningsbesøk, forkynnelse, nybrottsarbeid og ledertrening. Oppfølging og utvikling av fellesskapene står sentralt.

Regionleder rapporterer til og samarbeider tett med regionstyret.

Kvalifikasjoner som vektlegges:

  • Utdanning med teologi/kristendom og gjerne ledelse i fagkretsen.  
  • Misjonsengasjement og formidlingsglede.
  • Team- og samarbeidsorientert.
  • Erfaring fra endringsprosesser og styrearbeid er en fordel.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. En del reisevirksomhet i regionen må påregnes.

Søkere må identifisere seg med Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik dette er uttrykt i Normisjons verdidokument for ansatte. Lønn etter Normisjons regulativ.

Spørsmål om stillingen kan rettes til regionstyreleder Anders Østby, tlf. 907 22 813 eller teamleder for regionlederne Ingebjørg Berstad Torp, tlf.905 43 423.  
Søknad med CV sendes til personalleder Else Kari Bjerva: ekb@normisjon.no

Søknadsfrist 15.des. Tiltredelse etter avtale.

Andre nyheter