NATTA

Månedens lokallag fra Actas nyhetsmail i mars

NATTA

NATTA er en stor konfirmantfestival som arrangeres årlig i Kongsvinger for konfirmanter. I år faller datoen på lørdag 23.mars. Nytt i år er at NATTA er meldt inn som et lokallag i Acta region øst! NATTA arrangeres av Solør, Vinger og Odal prosti i samarbeid med Acta region øst.
Konfirmantene starter forberedelsene mot NATTA allerede på høsten, hvor de i konfirmantundervisningen lærer sanger som skal synges og forbereder seg til Kirkens nødhjelps fasteaksjon som de lærer mer om på NATTA.

På NATTA er alle konfirmantene delt inn i grupper hvor noen er med i fotball- og volleyballturnering. Annet som også tilbys er klatring, bordtennis, sjakk, fotballspill eller annet. Felles for alle gruppene er at de skal gjennomføre gruppeoppgaver, hvor blant annet Acta region øst har en post. På scenen er det live-band, konsert, gudstjeneste og åpen scene hvor konfirmantene og ungdomsledere kan bidra med sang, musikk og dans. Kirkens nødhjelp informerer om dette årets innsamlingsprosjekt.
Totalt er det ca 350 konfirmanter fra Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger, Eidskog, Grue og Åsnes + ca 50 ungdomsledere og ca 60 voksne vakter.

Andre nyheter