DLS_1335

Medlemskap – det kan bety mer enn du tror

Den store nedgangen i medlemskap i lokallag og leirklubben vår det siste året vil ha store konsekvenser for vår økonomi og støtten til lokallagene i 2022. Å melde inn ditt barn i klubben eller koret de går i til vanlig eller leirklubben vår, kan bety mer enn du tror!

Vi er fortsatt i en annerledes tid etter korona. På noen leirer er det færre påmeldt enn vanlig og vi har mindre kapasitet på leirene. Blant lokallagene ser vi at det er varierende hvordan lederne vurderer situasjonen. Noen har startet opp og noen ønsker å vente, og alle avgjørelser har vi full forståelse for. Arrangement må først og fremst oppleves trygt for de som skal gjennomføre og de som velger å komme, og dette oppleves forskjellig.

Norges fotballforbund meldte i september at 20.000 barn og unge har sluttet med fotball etter koronatiden. Vi har enn så lenge ikke den samme oversikten over hvor mange som eventuelt har sluttet i våre lokallag rundt om i landet, men noen melder om det samme; at det har kommet færre etter koronastans. Enn så lenge kan det fortsatt være koronagrunner til at barna og ungdommene ikke kommer, det vet vi ikke. Men vi vet at i løpet av 2020 kommer vi til å ha mange færre medlemmer i Acta enn tidligere, fordi lokallagene rett og slett har hatt mindre eller nesten ingen aktivitet i løpet av året. Medlemstallet vårt kan være halvert, eller mer.

Vi ønsker å fortelle litt om hva medlemskap i lokallag og i leirklubb genererer økonomisk, og dermed også hva tapet av dette vil innebære framover for oss og barn  og unge i lokallagene. Ut fra medlemsantall i 2020 søker vi høsten 2021 om støtte fra stat og kommune. Disse pengene får vi utbetalt i 2022. Støtten Acta Øst får gjennom kommunene og som Acta sentralt får gjennom staten er basert på medlemstall. Jo færre medlemmer, jo mindre støtte, til Acta Øst og til lokallagene, fordi de også får støtte ut fra hvor mange medlemmer de hadde meldt inn hos seg. For Acta Øst alene kan halvert antall medlemskap i 2020 bety et tap av inntekt på rundt kr 250 000,- i 2022.

Oppfordringen vår er: Bli medlem! Pleier du eller ditt barn å være medlem i en klubb, et kor eller i leirklubben, så meld deg inn, selv om du ikke skal delta på noe i år. De 50 kronene du betaler inn som medlemskontingent kan vokse til det mangedobbelte til både koret eller klubben, og til oss i Acta Øst. Her har du muligheten til å gi en 50-lapp som alene vil generere en 1000-lapp i støtte til barne- og ungdomsarbeid.

Støtten gjelder barn og unge under 26 år.

Vil du melde inn i et lokallag? Kontakt lederne og spør hvordan det kan gjøres. Vil du melde deg eller et barn/ungdom inn i leirklubben? Send en mail til mko@normisjon.no med: navn, adresse og fødselsår til den du melder inn, så sender vi deg en betalingslenke på epost.

Margrethe K. Overskott
mko@normisjon.no

Andre nyheter