bilde årsmøte

Regionårsmøtet 2020

Regionårsmøtet 2020 vil bli husket for sitt særpreg. Normisjon gjennomførte per brev og e-post, mens Acta streamet på Facebook og stemte med mentimeter.

I stor tro hadde vi invitert til årsmøte for Acta og Normisjon region Øst i Storsalen lørdag den 21. mars. Planleggingen var kommet langt og påmeldingene hadde begynt å tikke inn. Så kom noe ganske annet, en pandemitrussel som snudde opp ned på hele Norge, for ikke å si hele verdenssamfunnet.

Regionstyret møttes like etter at den norske regjering hadde satt inn strenge restriksjoner, som senere ble strammet ytterligere. Styrene forsto at det ikke kunne gjennomføres noe årsmøtearrangement. Regionstyret ga derfor administrasjonen fullmakt til å gjennomføre en behandling av årsmøtesakene via e-post og brev, mens Acta gikk for streaming og elektronisk avstemming.

Avstemming per post
Onsdag den 18. mars ble dokumentene sendt ut via e-post og som brevpost til alle foreninger, Actalag og direktemedlemmer. Adressatene ble oppfordret til å gi tilkjenne om de godkjente protokollforslagene og støttet forslag til valg eller ikke. 25. mars var siste frist for å avgi sin stemme.

Terje Holmedahl som ledet prosjekt «Årsmøte 2020» sier det ble mange hyggelige tilbakemeldinger i en merkelig tid. Til sammen responderte 51 personer og det ble avgitt 51 stemmer. Protokollen ble enstemmig godkjent. Anders Østby fra Hemnes i Høland ble gjenvalgt som regionstyreleder. Nytt medlem i regionstyret er Anne Birgit Aandstad fra Årnes. Unni Dahlbak Gunnes, Lørenskog, og Elin Gravem, Eidsvoll, er vararepresentanter til styret. Vi håper at vi til høsten igjen kan samles. La oss da møtes for å feste blikket på det som ligger foran oss og sette retning på arbeidet videre.

Streaming og elektronisk avstemming
Actastyret besluttet raskt å finne en alternativ gjennomføring av årsmøtet på oppsatt dato. Dette var en viktig prioritering, siden de offentlige støtteordningene krever at man har hatt årsmøte. Acta region Øst ble dermed den første regionen i Norge som streamet årsmøtet direktesendt på Facebook, under ledelsen av tidligere Actaleder Therese  Andreassen. Deltagere med stemmerett registrerte seg på mentimeter, hvor de også avga sine stemmer. Det var totalt 23 personer som deltok på Actas årsmøte, 16 av disse hadde stemmerett. Bland dem som fulgte møtet var også et par observatører fra andre regioner, som ville se hvordan det fungerte å ha årsmøte på denne måten.

Alt i alt er opplevelsen vi sitter igjen med at vi fant tekniske løsninger som fungerte. Det var god stemning og mye humor i kommentarfeltet, hvor deltagerne kunne skrive til hverandre mens årsmøtet pågikk. Det meste gikk etter planen (bortsett fra en ustyrlig hundevalp, som plutselig våknet og tråkket på tastaturet, og dermed skiftet lysbilder for alle seere… Jubelen stod høyt i kommentarfeltet da alle så hvordan valpen ble kastet ut av møtet i bakgrunnen).

Tap, fellesskap og tilpasningsdyktighet
Det er et tap at vi ikke kunne møtes den 21.mars. Fellesskapet er viktig for oss og vi ser frem til å fysisk kunne være sammen igjen, for å la oss inspirere og feste blikket på Jesus. Men selv om vi ikke kan møtes, så kan vi likevel kjenne fellesskap med hverandre. Dette fellesskapet kan ikke en pandemi sette en stopper for. Vi finner nye måter, vi er tilpasningsdyktige. Og kanskje vil vi, når dette er over, oppdage at vi har funnet noen gode muligheter, som ikke kan erstatte at vi får komme sammen og ha fellesskap, men som på ulike måter vil være nyttige for oss i fremtiden.

Andre nyheter