Styrene Acta og Normisjon region Øst 2024-2025

Årsmøte for både Acta og Normisjon region Øst ble avholdt 20.april i Jessheim kirke. Vi var over 100 personer tilstede. Fokus på møtene handlet om misjon ute og hjemme. Tore Bjørsvik, internasjonal leder deltok, sammen med 5 studenter fra Gå Ut Senteret. Vi feiret GUS 40 år og Hans Thore Løvaas fortalte om viktigheten av å starte et senter for misjon. Nytt av året var bibeltimer med Svein Granerud, for de som ikke deltok på årsmøte. Årsmøtet tok opp saker som årsmelding, økonomi, tilbakeblikk og veien videre.  

Neste årsmøte blir 5.april 2025. Sted kommer.  

Styret for Acta region Øst 2024-2025

Leder: Maria Imingen – (Oslo)

Nestleder: Ikke bestemt enda

Styremedlemmer:

Heine Johansen Bjørke – (Skreia/Toten)

Maria Grønstad – (Raufoss)

Jonatan Hiis Ånestad – (Oslo)

Kristine Margrethe Norbakken – (Sørumsand)

Nye varamedlemmer:

Eivind Fremstad – (Oslo)

Synne Tveitereid – (Oslo)

Hanna Dunvoll – (Fosser, Aurskog Høland)

Styret for Normisjon region Øst 2024-2025 

Leder: Trond Rønning – (Elverum)  

Nestleder: Solvår  Norbakken – (Sørum)

Styremedlemmer: 

Marianne Kraft Muri – (Jessheim)

Hildegunn Maria Haanes Ruset – (Vinstra) 

Linda Elise Breiteig Bakke – (Oslo) 

Helge Eide – (Skedsmo) 

Maria H.S Imingen – (Actas representant)

Varamedlemmer: 

Trine Lauten – (Frogner i Sørum) 

Oddleiv Juvkam – (Bagn i Valdres) 

Sigfrid Sollie Fremstad – (Oslo)

Ansattes representant Ståle Sandbekken – (Eina) 

I tillegg deltar regionleder Aslaug Irene Halden Gjerull – (Oslo) 

Bærum Soul Children bidro med sang!
Vi feiret Gå Ut Senteret 40 år med kake og sang!

Andre nyheter